Welk attest heeft mijn zoon/dochter of leerling nodig?

Leerlingen met volgende attesten hebben recht op gratis schoolboeken en/of Voorleessoftware:

 • ADIBibattest
 • Dyslexie
 • Dyspraxie
 • Inschrijvingsverslag bijzonder onderwijs type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • Gemotiveerd verslag/verslag voor ondersteuning

Het attest moet niet worden opgestuurd naar ADIBib. Je geeft de gegevens van het attest in bij het registreren van de leerling.

Volgende attesten komen NIET in aanmerking:

 • ADHD/ concentratieproblemen
 • Autisme/ASS
 • Dyscalculie
 • Dysfasie / taalstoornis / taalachterstand
 • Leerlingen zonder attest
 • ...

De leerling heeft problemen met lezen en/of schrijven maar heeft geen attest:

Is de nood aan digitale boeken en/of aan voorleessoftware duidelijk? Neem dan contact op met het CLB voor een ADIBib-attest. Dit is een attest voor leerlingen met lees- of schrijfproblemen maar zonder attest.

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift